Welkom bij Gaia

Tuin- en landschapsontwerpbureau Gaia is een duurzame onderneming. Duurzaamheid is voor Gaia, dé manier van werken en denken. Hierdoor is duurzaamheid niet een onderdeel van de bedrijfsvoering maar is duurzaamheid dé bedrijfsvoering. Continu wordt de impact van elke activiteit op de directe, maar ook de indirecte omgeving bekeken. Voor een ontwerp, consultancy of educatie wordt er gekeken naar alle aspecten van de hoofdvraag. Deze aspecten liggen, vanuit het duurzaamheidsaspect op een breder gebied, dan bij een ‘normale’ projectvraagstelling. Op een efficiënte manier wordt er ingespeeld op de aanwezige kwaliteiten, kringlopen en stromen en het gebruik en hergebruik van aanwezige materialen, middelen, grondstoffen en (menselijke) relaties. De belangrijkste drager van het bureau is; zorg voor de aarde, zorg voor de mensen en eerlijk delen. Kijk voor verdere toelichting onder hoofdstuk ‘Duurzaamheid’.

Bureau Gaia is opgebouwd uit drie onderdelen

  • Tuin- en landschapsontwerp: inrichting van de (openbare) ruimte. Hierbij wordt er uitgegaan van de standpunten; Afval = Voedsel, de aanwezige kwaliteiten van de ruimte zijn belangrijk, de mogelijkheid om cyclische processen en (bio-)diversiteit toe te passen.
  • Consultancy: advies, begeleiding en voorlichting op het gebied van inrichting, uitvoering en beheer van de (openbare) ruimte.
  • Onderwijs: trainingen, workshops of persoonlijke gesprekken zorgen voor het verstrekken van informatie. Bewustwording is de basis van het inrichten en onderhouden van een openbare ruimte op een duurzame manier.