Cradle to Cradle

Cradle to Cradle

is bekend geworden door de uitspraak AFVAL = VOEDSEL. Michael Braungart en William Mcdonough zijn bekend geworden door hun boek Cradle to Cradle, waarin ze uitleggen dan minder slecht zorgen voor onze leefomgeving niet goed genoeg is. Minder slecht voor de leefomgeving blijft slecht voor het milieu van mens en dier waardoor het geen duurzame bijdrage oplevert. Enkel en alleen door het aannemen van een nieuwe denk- en werkhouding is het mogelijk om te komen tot een goed resultaat. Gaia ziet onze leefomgeving als een organisch systeem waardoor wij

  • Stromen en kringlopen onderkennen en sluiten. Stromen en kringlopen hebben een grote diversiteit; van mensen, materialen tot informatie.
  • Kapitaal van het gebied analyseren, inzetten en vergroten.
  • Creëren van een meerwaarde. De ruimtelijke waarde is een belangrijk gegeven maar het vergroten/verbreden is een meerwaarde.
  • Ontwikkelen van ruimte in planontwikkeling voor een veerkrachtig systeem
  • Ontwikkelen van een duurzame evolutie; doorgroei van een ruimte waardoor er een continue flow ontstaat van (kleine) veranderingen

Een elementair onderdeel van verandering is communicatie en samenwerking. Door het informeren, en soms zelfs begeleiden, van de verschillende actoren wordt er draagvlak gecreëerd die ontwikkelingen op een breder, en mogelijk zelfs hoger, vlak kunnen krijgen. Een veelvoud van maatregelen omvat alle onderdelen van de openbare ruimte; grond, lucht, water, beplanting, uitvoering en beheer.