Consultancy

Om de opdrachtgever van dienst te zijn lever ik naast maatwerk ontwerpen ook consultancy. Consultancy is nodig omdat het denkpatroon waar vanuit momenteel wordt gedacht wezenlijk kan verschillen met het nieuw te ontwikkelen denkpatroon waar in de nieuwe situatie vanuit wordt gedacht. Daardoor vind ik het verstandig om enige tijd voorlichting te geven aan het volledige team werkt met en in de openbare ruimte. Consultancy wordt geleverd vanuit van te voren opgestelde urenpakketten voor de verschillende teams of afdelingen.