Ontwerp

Ontwerpen van esthetisch naar klimaatbestendig.

Ruim 20 jaar ontwerpt Karin Wezepoel  openbare ruimtes, tuinen, parken, ruimtes rond zorgcentra en vele andere ruimtes waar planten, bestrating en dieren een plek krijgen op voor ons, mensen, een fijne plek te worden. Maar dat was voor Karin Wezepoel niet voldoende daarom heeft zij nu een manier van ontwerpen van buiten ruimtes ontwikkelt die verder gaat dan het ontwikkelen van een fijne ruimte. De ontwerpen van Gaia ruimte leveren extra voordelen op zoals het opnemen van fijn stof, reduceren van CO2, het voorkomen van wateroverlast of watertekort en zelfs is het mogelijk om een ruimte geld op te laten leveren.

Beheer van het gebied

Voor het beheer van de openbare ruimte hanteert Gaia dezelfde voorwaarde zoals hierboven zijn geschetst bij het ontwerpen van een ruimte. Het beheer van de openbare ruimte kan een win-winsituatie opleveren wanneer dit op een goede doordachte wijze wordt gedaan. Omdat een ontwerp na afronding van het project onderhouden gaat worden, koppelt Gaia het beheer al tijdens het ontwerpproces aan het ontwerp. Er wordt dus al tijdens het ontwerpproces nagedacht over het beheer van de ruimte. Hierdoor wordt voorkomen dat ruimtes niet of moeilijk te onderhouden zijn.

Gebruik van beplanting

Beplanting kan alleen maar een esthetische waarde bezitten, een sterke plant zijn of gemakkelijk in het gebruik zijn maar er kan nog zoveel meer! Beplanting is niet alleen beeldbepalend of gemakkelijk. Het zou ook een meerwaarde kunnen vertegenwoordigen zoals het opnemen van CO2 of het verwerken van fijn stof. Beplanting kan dienen als bodemverbeteraar waardoor de bodem en de overige beplanting in een goede conditie blijft. Maar er bestaan ook plantsoenen met eetbare beplanting. Niet voor de slakken maar voor mens en dier.

Als beplantingsspecialist heeft Karin Wezepoel een ruime ervaring met een breed assortiment van beplanting. Dus mocht u een beplantingsvraag hebben, belt u dan gewoon 06-2065 2556