Samenwerking

Twee weten er meer dan één. Omdat het onmogelijk is om alles te weten, is samenwerking belangrijk. Niet alleen met de opdrachtgever maar ook met andere bureau’s wordt samengewerkt.