Duurzaamheid

De wereld is in transitie! Niemand kan nog ontkennen dat er in de wereld een milieuproblematiek is ontstaan waarvoor wij de ogen niet meer kunnen sluiten. Bureau Gaia voelt zich verantwoordelijk voor deze problematiek. Vanuit een holistisch denkwijze wordt er gewerkt naar een totaalconcept.

Dit concept omvat elk onderdeel van de vraagspecificatie. In de bedrijfsvoering is er bewust gekozen voor een denk- en handelwijze die dieper gaat. Er wordt gezocht naar een totaalconcept waarbij op economisch, ecologisch en menselijk niveau er gewerkt wordt aan een meerwaarde. Bureau Gaia heeft zich als taak gesteld al haar producten continu te toetsen aan een veelvoud van eisen.

Bij de uitvoering van een project wordt er vanuit twee principes gewerkt. Vanuit de permacultuur principes en vanuit de Cradle to Cradle principes. Deze twee principes zijn verschillend maar hebben een groot raakvlak met elkaar waardoor ze op eenvoudige wijze, naast maar ook door elkaar kunnen worden ingezet. Een verweving is eveneens mogelijk. Belangrijk blijft dat er een sluiting van kringlopen en stromen door ontstaat waarbinnen zich continu een stroom zich blijft ontwikkelen.