Klimaatbestendige gebiedsontwikkeling

Gaia zet zich in om klimaatbestendige gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. Op diverse mediakanalen wordt er veelvuldig gesproken over gebiedsontwikkeling want de openbare ruimte staat binnenstedelijk sterk onder druk. Deze druk wordt veroorzaakt door een breed scala aan oorzaken. Voor bureau Gaia is het een uitdaging om de openbare ruimte op een veerkrachtige duurzame manier in te richten waardoor de ruimte voor lange tijd functioneel blijft.
Deze (her-)inrichting gebeurt op een ecologisch-economische wijze waardoor het gebied een hogere ecologische waarde krijgt, financieel betaalbaar is en een goede functionaliteit bezit.
Bij een klimaatbestendige inrichting worden in- en uitgaande stromen; stromen van bijvoorbeeld mensen, rioolwater, informatie, energie bekeken en zoveel mogelijk gecombineerd om zo tot een win-win situatie te komen.
Gezocht wordt naar mogelijkheden om gesloten kringloop te ontwikkelen en afvalstromen te voorkomen, te beperken of te verminderen. Wanneer er producten worden aangebracht in de openbare ruimte dan zullen het producten zijn met een lange levensduur en zoveel mogelijk co┬▓ neutrale materialen.