Permacultuur

Permacultuur is een eeuwenoude boscultuur die in 1987 is herontdekt door professor Bill Mollison. Permacultuur is gebaseerd op drie ethische basisregels; Zorg voor de aarde, zorg voor alle levende wezens en eerlijk verdelen van geld en materiaal.

Deze basisregels zijn verwerkt naar twaalf ontwerpprincipes. De ethische basisregels en de ontwerp principes kunt in de naastgelegen afbeelding bestuderen. Deze principes zijn een systematisch eenheid. Door de eenheid zorgen zij voor een gestructureerde holistische aanpak en kunnen zij vertaald worden naar elke gewenste situatie. Gaia hanteert de brede inzetbaarheid van deze principes. Waardoor zij zorgt voor een totaal aanpak in elke gewenste vorm. Dat kan zijn een openbare ruimte, lesmateriaal voor een cursus maar ook een sociaalmaatschappelijk vraagstuk, financiële aspecten van een opdracht of op persoonlijk vlak.

Met het groeien van de milieuproblematiek, economische problematiek en het besef dat de op aardolie gebaseerde maatschappij eindigend is, wordt er gezocht naar een veerkrachtige, anti fragiele samenleving. Gaia wil door midel van permacultuur werken naar een veerkrachtige leefwereld, een wereld gebaseerd op cyclisch gebruik van middelen, materialen en relaties.

Permacultuur manifesteert zich momenteel in de diverse volkstuinprojecten over de gehele wereld. Gaia zet permacultuur in om op een holistische manier projecten tot stand te brengen. Wanneer een ontwerp wordt ontwikkeld vanuit een systematisch denk- en werkwijze dan ontwikkelt zich een structuur die veerkrachtig zal zijn, een bredere toepasbaarheid en een solide basis voor optimaal gebruik.

Bureau Gaia ziet onze leefomgeving als een ecologisch systeem. Een ecologisch systeem die de maatschappij iets kan laten opleveren in plaats van hoge kosten met zich meebrengt. De huidige leefomgeving heeft een kostenplaatje dat jaarlijks moet worden bijgesteld wanneer wij de leefomgeving gaan gebruiken als een ecologisch systeem dan biedt het ons de mogelijkheid om het iets op te laten leveren. Deze redenatie wordt door vele mensen als bedreigend en onwaar ervaren. Een natuurlijke reactie omdat al ruim 100 jaar de openbare ruimte veel geld heeft gekost en ons weinig tot niets heeft opgeleverd. Door een bio based inrichting van de openbare ruimte zijn er nu andere mogelijkheden. Permacultuur kan deze mogelijkheden bieden.